Środek głęboko penetrujący

  • Nadaje się do podłoży niespoistych
  • Zmniejsza zużycie farby elewacyjnej
  • Zapewnia bardzo głęboką penetrację

Jako środek penetracyjny na podłoża chłonne (tynk, drewno, itp.), w celu obniżenia chłonności  a równocześnie poprawienia  przyczepności  nawierzchniowej  warstwy  farby dyspersyjnej  (Latex, Bakrylex  Emalia, Barlet Akrylat, Bakrylex  Lakier). BARLET  środek  penetracyjny   działający na  głębokość dzięki ekstremalnie małym cząsteczkom zapewnia bardzo głęboką penetrację.

7 m2/1 kg