Syntetyczny impregnat grzybobójczy

  • Ochrona drewna przed grzybami, pleśnią i owadami
  • Zmniejsza i ujednolica chłonność podłoża
  • Zwiększa przyczepność warstwy nawierzchniowej

Środek impregnujący jest roztworem żywicy alkidowej w rozpuszczalniku zawierającym fungicydy. Produkt przeznaczony jest do profilaktycznej ochrony chemicznej drewna przed atakiem grzybów,  pleśni  oraz owadów niszczących drewno.Jest przeznaczony do klas zagrożenia 1 i 2 (wnętrze) i 3 (na zewnątrz). Służy do impregnacji drewna, płyt wiórowych i płyt pilśniowych pod farby olejne, syntetyczne i rozcieńczalnikowe oraz wodne. Zawartość składników aktywnych: tebukonazol (ISO) (ES 403-640-2) 2,4 g / kg produktu, 3-jodo-2-propynylo-N-butylokarbaminian (ES 259-627-5) 5 g / kg produktu, permetryna (ISO ) (ES 258-067-9) 0,67 g / kg produktu. Kategorie użytkowników: użytkowanie przez konsumentów dla ogółu społeczeństwa. Oznaczenie typu według ČSN 49 0600-1: FB, B, P, IP, 1, 2, 3, S. Nie wolno go używać inaczej niż w instrukcji użytkowania. Używaj środka do konserwacji drewna bezpiecznie. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i powiązane informacje o produkcie.

6 – 10 m²/ 1 litr w zależności od chłonności podłoża