Rozcieńczalnik do farb syntetycznych nanoszonych natryskowo