Uniwersalny grunt pod farby

  • Wzmocnienie podłoża
  • Zmniejszone zużycie farby
  • Do materiałów chłonnych i porowatych

Uniwersalna powłoka penetracyjna do chłonnych podłoży (tynk, beton, drewno itp.) W celu zmniejszenia chłonności przy jednoczesnej poprawie przyczepności warstwy wierzchniej  (lateks, emalia Bakrylex, akryl Barlet, lakier Bakrylex). Poprawia również właściwości zapraw i betonów.

aż 75 m2/1 kg